foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
handel, hotelarstwo, grafika/poligrafia, logistyka, ochrona środowiska, reklama, spedycja, transport kolejowy, e-sport, biznes

Rekrutacja 2019/2020

nabor 2019 2020

Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści.

W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą edukacyjną i licznymi zapytaniami dotyczącymi rekrutacji, informujemy, że planujemy otworzyć wszystkie kierunki. Głównym warunkiem jednak jest założenie przez Was konta w systemie i wybranie naszej szkoły (https://slaskie-pogim.edu.com.pl/kandydat/ lub https://slaskie-posp.edu.com.pl/kandydat).

Pytacie nas o limit uczniów, który widzicie w systemie. Bardzo niepokoi Was widoczny limit uczniów w danej klasie, a widząc, że chętnych jest już więcej, nie logujecie się w obawie, że nie zostaniecie przyjęci do szkoły. Wyjaśniamy - nie martwcie się, jeśli będzie więcej chętnych, to utworzymy następne grupy. Zachęcamy zatem do logowania!

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Czwartkowe spotkanie, które odbyło się w bibliotece to była "żywa" lekcja historii. Wśród przybyłych liczną grupę stanowiła młodzież wraz z wychowawcą Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Ciekawą opowieść pana Marcina Tutaja, bez wątpienia pasjonata wzbogaciły repliki umundurowania i uzbrojenia żołnierzy. Mogliśmy przymierzyć i przekonać się, ile siły oraz ogromnej determinacji wymagała od naszych obrońców walka z okupantem. Dziękujemy i mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie z Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939. (źródło: MBP w Czeladzi)

Z okazji "Światowego Dnia Wspierania Osób z Zespołem Downa" tj. 21 marca 2019 r. uczennice naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi. Prowadziły zabawy ruchowe przy muzyce oraz zajęcia kulinarne dla dzieci. Symbolem tego dnia są kolorowe skarpetki widoczne na zdjęciu.

W dniu 15 marca klasa IIIe z opiekunami p. Dominikiem Gondorkiem i ks. Robertem Tomasikiem, wzięła udział w wycieczce przedmiotowej do Tychów. Naszym celem było zwiedzenie jednego z najbardziej znanych browarów w Polsce - Tyskich Browarów Książęcych. W Muzeum przywitał nas przemawiający z portretu książę pszczyński, Jan Henryk XI Hochberg - twórca potęgi browaru. Po projekcji filmu 3D ukazującego historię tyskiego browarnictwa obejrzeliśmy zbiory Muzeum Tyskiego Browarium. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie browaru. Mieliśmy możliwość zobaczenie niektórych hal produkcyjnych oraz różnych etapów wytwarzania i rozlewania złotego trunku.

12 marca w naszej szkole obchodziliśmy dzień matematyki. Reprezentacje klas wzięły udział w konkursie matematycznym. W tym roku hasłem przewodnim była "Matematyka dzika", a więc pytania związane (luźno) z dziką przyrodą w Polsce. I miejsce w konkursie zajęła klasa 4h w składzie: Klaudia Pilarska, Karolina Górka, Krystian Kalarus. Gratulujemy!

Partnerzy

wsb dg logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

wsl poz logo

 

wsl poz logo

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.