foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
handel, hotelarstwo, grafika/poligrafia, logistyka, ochrona środowiska, reklama, spedycja, transport kolejowy, e-sport, biznes

Rekrutacja 2019/2020

nabor 2019 2020

Wizyta klas mundurowych w 34 Śląskim dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu 19.10.2018 klasy o profilu mundurowym z ZSOiT w Czeladzi uczestniczyły w obchodach Święta 34. Śląskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Dowódca 34. Śląskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ppłk Grzegorz Gdula podziękował w swoim przemówieniu wszystkim uczniom klas o profilu wojskowym przybyłym na uroczystość.

Pomimo chłodnej aury uczniowie przybyli do Bytomia, aby zwiedzić koszary, zapoznać się z tradycjami i możliwościami najnowocześniejszej jednostki obrony powietrznej kraju. Uczniowie mogli zweryfikować z rzeczywistością wiedzę zdobytą podczas zajęć programowych z przedmiotu wojskowego. Dzięki bezpośrednim kontaktom budowane jest wzajemne zaufanie i zrozumienie dla trudnej profesji żołnierza zawodowego. Uczniowie zwiedzili: Salę Tradycji, gdzie zapoznaliśmy się z historią,tradycjami, sylwetką patrona i symboliką jednostki; zapoznali się z bazą szkoleniową, sprzętem wojskowym i wyposażeniem indywidualnym żołnierzy dywizjonu; - wzięli udział w uroczystym apelu. W trakcie apelu uczniowie mogli w praktyce zobaczyć przebieg uroczystości zgodny z "Ceremoniałem wojskowym" obowiązującym w całych Siłach Zbrojnych. Zobaczyli sposób ugrupowania pododdziałów, sposób wystąpienia elementów asysty honorowej, żołnierzy występujących do odznaczeń państwowych oraz indywidualnych wyróżnień. Końcowym elementem uroczystego apelu była defilada w wykonaniu pododdziałów 34. Śląskiego dywizjonu rakietowego Obrony powietrznej, która odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bytomia, której kapelmistrzem jest kpt. Krystian Siwek.

Partnerzy

wsb dg logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

wsl poz logo

 

wsl poz logo

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.