foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
handel, hotelarstwo, grafika/poligrafia, logistyka, ochrona środowiska, reklama, spedycja, transport kolejowy, e-sport, biznes

Rekrutacja 2019/2020

nabor 2019 2020

wycieczka drukarnia 22102018Dnia 22.10.2018 r. uczniowie kształcący na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach.

Podczas wizyty w drukarni młodzież dowiedziała się, jak działa drukarnia offsetowa, jak należy przygotowywać prace graficzne do druku, czym jest impozycja i jak należy ją wykonać, na czym polega praca introligatora, drukarza, grafika. Uczniowie obejrzeli cały park maszynowy, mogli obserwować pracę na poszczególnych stanowiskach. Wycieczka stanowiła uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą uczniowie nabywają podczas lekcji, dając im możliwość rozwijania własnych zainteresowań związanych z nauczanym kierunkiem.

Partnerzy

wsb dg logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

wsl poz logo

 

wsl poz logo

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.