foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
handel, hotelarstwo, grafika/poligrafia, logistyka, ochrona środowiska, reklama, spedycja, transport kolejowy, e-sport, biznes

Rekrutacja 2019/2020

nabor 2019 2020

W ubiegłym roku szkolnym, po raz pierwszy w historii szkoły obchodziliśmy uroczyście "Święto Patrona". Ponieważ uroczystość wypadła okazale i cieszyła się uznaniem dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów, należało spodziewać się, że także i w roku bieżącym będziemy obchodzić święto poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie, gdyż właśnie ta wybitna uczona, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, jest patronką naszej szkoły. Przygotowaniem programu zajęła się pani mgr Renata Żymirska, która, przy pomocy pań: mgr Agaty Białas oraz mgr Kariny Banasik, napisała ciekawy i nie banalny scenariusz a następnie zainscenizowała go, przy współudziale uczniów klas: II eg, I eg i I eh. Spektakl, bo tak należy nazwać naszą szkolną uroczystość, prezentował wprawdzie biografię Marii Skłodowskiej-Curie, ale tym razem historię jej życia poznaliśmy w oparciu o wywiad, którego udzieliła rodzina uczonej. Należy podkreślić, że przedstawienie umiejętnie łączyło treść z formą, co zawsze sprawia, że widzowie obserwują wydarzenia z autentycznym zaciekawianiem, o czym najpełniej przekonała reakcja widzów po zakończeniu przedstawienia. W związku z powyższym można przypuszczać, że w roku przyszłym także będziemy uroczyście obchodzić kolejny „Dzień Patrona” i stanie się to święto już wieloletnią tradycją! Renata Żymirska.

Partnerzy

wsb dg logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

wsl poz logo

 

wsl poz logo

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.