foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: ekonomia, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, sprzedaż, LO: pielęgniarstwo, ratownictwo

logo eu laczone

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZSOiT w Czeladzi.

Proponujemy Wam klasę o profilu ratowniczo-pielęgniarskim oraz klasę o profilu ogólnym.

Uczniowie klasy o profilu ratowniczo-pielęgniarskim, oprócz przedmiotów ogólnokształcących w wymiarze podstawowym, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranych przedmiotów. Innowacja ta została utworzona z myślą o uczniach wiążących swoją przyszłość ze studiami o charakterze medycznym oraz przyrodniczym, ale i dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w wybranym zakresie. Program klasy wzbogacony będzie o dodatkowe zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Tego typu lekcje będą prowadzone w WSPS w Dąbrowie Górniczej w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Edukacja w zakresie rozszerzonym obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich zainteresowaniami i aspiracjami edukacyjnymi. Opanowane wiadomości z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego będą przydatne podczas kontynuowania nauki na studniach wyższych, szkołach pomaturalnych na kierunkach ratownictwo medyczne.

Zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.

Profil ogólny przeznaczony jest dla osób, które nie mają, w chwili wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, sprecyzowanych planów dotyczących ich przyszłej edukacji. Uczeń klasy o tym profilu uczy się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, co daje mu możliwość wielokierunkowego rozwijania zainteresowań. W zakresie rozszerzonym realizowane będą matematyka i język polski, czyli przedmioty obowiązkowe na egzaminie maturalnym.Zapraszamy serdecznie

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.