foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Zdający zgłaszają się do ośrodka na 45 minut przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Zdający wchodzą do szkoły pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Ze względu na istniejącą sytuację są zobowiązani posiadać maseczki i rękawiczki. Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem oraz może mieć kalkulator prosty:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

W części praktycznej natomiast powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem oraz może przynieść na egzamin wymienione przybory: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Na egzaminie zdający mogą korzystać tylko z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE (wymienione powyżej). Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy zdającego z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub sprzętu komputerowego. Proszę pamiętać o stroju galowym.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.