foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
handel, hotelarstwo, grafika/poligrafia, logistyka, ochrona środowiska, reklama, spedycja, transport kolejowy, e-sport, biznes

KONTO RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2019/2020: Bank PKO S. A., nr: 81 1240 4937 1111 0010 8516 8704.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Okres kształcenia: 3/4 (gimnazjum/szkoła podstawowa) lata. Możliwość nauki w klasach o profilu:

  • ogólnym z innowacją (pielęgniarsko - ratowniczą),
  • ogólnym.

Technikum nr 1

Okres kształcenia: 4/5 (gimnazjum/szkoła podstawowa) lat.

Zawód:

  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • technik handlowiec,
  • technik hotelarstwa,
  • technik logistyk, technik logistyk o profilu wojskowym,
  • technik ochrony środowiska,
  • technik reklamy,
  • technik spedytor.

Partnerzy

wsb dg logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

wsl poz logo

 

wsl poz logo

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.