foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
handel, hotelarstwo, grafika/poligrafia, logistyka, ochrona środowiska, reklama, spedycja, transport kolejowy, e-sport, biznes

KONTO RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2019/2020: Bank PKO S. A., nr: 81 1240 4937 1111 0010 8516 8704.

Zapraszamy uczniów gimnazjów (klas II i III) oraz szkół podstawowych (klas 7 i 8)
z terenu powiatu będzińskiego do udziału w konkursie
pod patronatem Starosty Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoły
na:

PROJEKT GRAFICZNY PLAKATU Z INSTRUKCJĄ (TUTORIALEM) WYKONANIA PRACY PROMUJĄCEGO KSZTAŁCENIE TECHNICZNE/ZAWODOWE TECH(IT).

Celem konkursu jest:

 • propagowanie wśród młodzieży gimnazjów (klas II i III) i szkół podstawowych (klas 7 i 8) kształcenia technicznego i zawodowego,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu graficznego,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w twórczości artystycznej,
 • poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej,
 • propagowanie wśród młodzieży doradztwa zawodowego,
 • propagowanie wśród młodzieży tematyki dotyczącej prawa własności, prawa autorskiego,
 • zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, jako sposobu przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom wśród młodzieży.
 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie graficzne plakatu promującego jeden z zawodów technicznych, wykorzystujących technologię ICT: technik logistyk/spedytor, technik handlowiec, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik ochrony środowiska, technik transportu kolejowego.
 2. Projekt plakatu może mieć dowolną formę graficzną.
 3. Oprócz wykonania plakatu zadaniem uczestnika jest stworzenie instrukcji (tutoriala) przedstawiającej w jaki sposób plakat został wykonany, przy użyciu jakich programów i narzędzi. Instrukcja (tutorial) może być wykonany w postaci filmu lub tekstu ze zdjęciami.

Regulamin konkursu dostępny tutaj. Kliknij, aby otworzyć (PDF).

Dla laureatów przewidziane są cennę gadżety i nagrody IT. Zapraszamy!

plakat techit www

Partnerzy

wsb dg logo

 

humanitas sos logo

 

wst kato logo

 

wsl poz logo

 

wsl poz logo

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.