Ułatwienia dostępu

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

AKTUALNOŚCI

loading...
Czy nauka w szkole jest bezpłatna?

Tak, nauka w szkole jest bezpłatna.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

O kolejności na liście przyjętych do szkoły decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W momencie rozpoczęcia rekrutacji rodzic/kandydat powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji, umieszczanym na stronie szkoły.

Czy w szkole jest dwuzmianowość?

Nie, najpóźniej lekcje kończą się o 17:05.

Czy w szkole jest „zerówka”?

Tak, rozpoczyna się o 7:30.

Ile osób jest w klasie?

Stany klas wahają się między 25 a 30 uczniów.

Kto prowadzi zajęcia z „Logistyki w wojsku”?

Zajęcia prowadzone są przez żołnierza, odbywającego czynną służbę wojskową.

loading...
Czy w szkole jest sklepik?

Nie, są trzy automaty z przekąskami i napojami.

Czy w szkole jest szatnia?

Nie, każdy uczeń otrzymuje szafkę (jednorazowa bezzwrotna opłata za dorobienie klucza – 20 zł).

Czy szkoła ma dobre połączenie z miastami ościennymi?

Tak, przy szkole znajduje się przystanek autobusowy i tramwajowy, dzięki czemu dojedziesz do nas z Będzina, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, Wojkowic, Sosnowca, Katowic.

Czy szkoła pomaga w załatwieniu praktyk?

Uczniowie samodzielnie szukają dla siebie praktyk, kierując się kierunkiem kształcenia. W przypadku trudności w znalezieniu współpracują ze szkolnym kierownikiem szkolenia praktycznego.

Czy w szkole realizowane są projekty/kursy/praktyki/staże w ramach funduszy unijnych?

Tak, szkoła realizuje projekty unijne, w ramach których uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w kursach/praktykach/stażach w Polsce, jak i za granicą.

loading...
Jakich języków obcych uczy się w tej szkole?

Obowiązkowe są zajęcia z języka angielskiego (jako kontynuacja ze szkoły podstawowej) i języka niemieckiego (realizowany od podstaw).

Czy w szkole realizowane są popołudniowe zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania uczniów?

Tak, zarówno sportowe, jak i poszerzające wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Czy szkoła organizuje wycieczki dla uczniów?

Tak, organizowane są wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze, integracyjne. Oprócz tego realizowane są wyjścia do kina, teatru itp.

Czy uczniowie w klasie o profilu mundurowym w ramach zajęć z „Logistyki w wojsku” biorą udział w poligonach, szkoleniach itp.?

Tak, przynajmniej raz w roku mają możliwość udziału w wyjazdowym poligonie,natomiast w trakcie roku szkolnego mogą wziąć udział w szkoleniach taktycznych.

Czy szkoła współpracuje ze szkołami wyższymi?

Tak, szkoła współpracuje z uczelniami, szkołami wyższymi i w ramach tego partnerstwa uczniowie biorą udział w prelekcjach, warsztatach, konkursach itp.

ABSOLWENCI ZSOiT

loading...
Filip Krypciak
Filip Krypciak

Filip Krypciak, absolwent ZSOiT w Czeladzi na kierunku: technik logistyk (2016 r.). Ukończył inżynierskie studia logistyczne na WSB w Chorzowie, jest w trakcie specjalizacji: logistyka handlu i dystrybucji. W 2012 roku skończyłem gimnazjum i stanąłem przed bardzo trudnym wyborem, podobnie jak część z Was, technikum czy liceum? Myślę, że wielu z Was na pewno zadaje sobie to samo pytanie. Teraz po 8 latach uważam, że wybór Technikum nr 1 w Czeladzi, był najlepszą decyzją, jaką mogłem w tamtym momencie życia podjąć. Dzięki temu, że wybrałem tę szkołę, nabyłem bardzo dużo wiedzy praktycznej - praca w wielu systemach informatycznych, obsługa giełd transportowych, zadania na dokumentach transportowych lub nauka języka branżowego angielskiego. Myślę, że aby osiągnąć sukces w nauce trzeba uczyć się dla siebie i dla swoich wyników, a dzięki pomocy doświadczonych nauczycieli, wiedza ta przychodzi o wiele łatwiej. Po skończeniu technikum poszedłem na studia, a w bieżącym roku obroniłem stopień inżynierski w kierunku logistyki. Wiedza, którą nabyłem w technikum, bardzo przydała mi się na studiach, było mi łatwiej niż osobom, które skończyły liceum i przyszły na studia bez wiedzy praktycznej. W moim byłym technikum mogłem również odbyć wiele praktyk (np. w Dreźnie). Dzięki nim było mi łatwiej znaleźć pracę, ponieważ praktyki zaliczają się w CV do doświadczenia zawodowego. Nauczyciele są bardzo pomocni, a z wieloma utrzymuję kontakt do dziś, nie wspominając znajomości z przyjaciółmi ze szkoły. Pracę w kierunku logistyki zacząłem jako asystent spedytora przy obsłudze dokumentów transportowych, następnie awansowałem i jako młodszy spedytor - zająłem się pomocą przy planowaniu samochodów. Obecnie pracuję jako spedytor międzynarodowy i, wraz z kierownikiem i koleżanką, zarządzam flotą około 150 samochodów standardowych na kierunku fińskim. Uważam, że praca w branży logistycznej jest godna polecenia. Obecnie w dobie pandemii można pracować zdalnie, nie narażając swojego zdrowia. W branży tej można cały czas pogłębiać swoją wiedzę poprzez dużą ilość kursów oferowanych przez pracodawców, jak i firmy zewnętrzne. Jest to praca satysfakcjonująca i myślę, że w młodym wieku przy mieszkaniu jeszcze z rodzicami, można naprawdę zarobić normalne i godne pieniądze. Zachęcam Was do wyboru technikum ze specjalizacją technik logistyk, oferowaną przez szkołę w Czeladzi. Jest to zawód przyszłościowy, a dowodem jest to, że transport nigdy nie zniknie z naszego codziennego życia.

Czytaj więcej
Jacek Solipiwko
Jacek Solipiwko

Jacek Solipiwko, ukończył filologię germańską, pracuje jako steward w Katarskich Liniach Lotniczych. Czas, który spędziłem w szkole był przeze mnie bardzo dobrze wykorzystany. Tutaj nauczyłem się języków obcych oraz umiejętności bycia elastycznym, dopasowywania się do różnych sytuacji i warunków. Dzięki temu łatwo odnajduję się na rynku pracy. Kierunki w szkole są z pewnością przyszłościowe, a uzyskanie dyplomu daje szansę na ciekawe zatrudnienie.

Czytaj więcej
Dominika Matczak
Dominika Matczak

Dominika Matczak, ukończyła zarządzanie i marketing, bizneswoman, właścicielka trzech spółek. W szkole uczyliśmy się w sposób intensywny, ale jednocześnie przyjemny. Wymagania miały różny stopień trudności, ale nauczyciele potrafili zmobilizować mnie do działania. Dzięki temu zarówno na studiach, jak i w życiu zawodowym, umiałam się uczyć, wykorzystywać zdobytą wiedzę, gromadzić i selekcjonować informacje. Lata spędzone w szkole wspominam z ogromnym sentymentem i sympatią. Kierunki, które obecnie oferuje szkoła są cenione na rynku pracy i dają możliwość znalezienia ciekawego zatrudnienia.

Czytaj więcej
Martyna Woźniak
Martyna Woźniak

Martyna Woźniak, absolwentka ZSOiT w Czeladzi - kierunek technik hotelarstwa. Ukończyła Administrację na Politechnice Śląskiej. Bardzo miło wspominam czas spędzony w szkole. Nauczyciele okazywali serdeczność oraz pomagali w różnych sprawach, wykazwyali się także dużą cierpliwością. Wspaniała kadra pedagogiczna przekazała mi na tyle wiedzy, że mogę wykorzystywać ją teraz w swoim zawodzie. Możliwość odbycia praktyk zawodowych, posiadana wiedza i zdobyte kwalifikacje przyczyniły się do odpowiedniego startu w karierze zawodowej młodego hotelarza. Cieszę się, że wybrałam akurat tę szkołę, a co ważne kierunek technik hotelarstwa, ponieważ czuję, że spełniam się w swojej pracy, która daje mi bardzo dużo satysfakcji. Polecam ten kierunek osobom, które znakomicie odnajdują się wśród ludzi.

Całość rozmowy z Martyną Woźniak.

Czytaj więcej