foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu


Opis poszczególnych kierunków


TECHNIKUM NR 1


Technik logistyk

WYBIERAJĄC KIERUNEK TECHNIK LOGISTYK MOŻESZ KSZTAŁCIĆ SIĘ RÓWNOLEGLE NA KIERUNKU LOGISTYKA WOJSKOWA - POLECAMY!

Czy wiesz, że: w pewnym sensie każdy z nas jest logistykiem; nasze działania polegają zwykle na prowadzeniu gospodarstwa domowego; nasz dom jest jak mała firma. Planujemy zakup przeróżnych towarów, czyli zarządzamy własnym budżetem; dbamy o to, by nasze otoczenie było czyste, ważna jest więc umiejętna gospodarka odpadami; rozdzielamy zadania na poszczególnych członków rodziny, na przykład podczas porządków domowych, czyli, w pewnym sensie, zarządzamy zasobami ludzkimi; tryb naszego życia w dużym stopniu zależy od podejmowanych przez nas decyzji logistycznych.

Wielu osobom logistyka kojarzy się z transportem, jednak jest to rozumowanie bardzo zawężone. Działania logistyczne mogą bowiem obejmować kontrolę zapasów i procesy zaopatrzeniowe przy jednoczesnym prognozowaniu popytu oraz realizowanie zamówień, w tym obsługę klienta, przepływ informacji, pakowanie, transport, obsługę zwrotów i gospodarowanie odpadami.
Technik logistyk to zawód z przyszłością, który cieszy się coraz większą popularnością. Daje szerokie perspektywy oraz możliwości zatrudnienia, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

Uczniowie Technikum Logistycznego biorą udział w innowacji w ramach projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji". Projekt wykorzystuje technologie informacyjne, które są podstawą funkcjonowania branży logistycznej. Uczniowie u nas mają dostęp do profesjonalnych programów ERP i-Scala, a to pozwala na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami, zarządzania zapasami i magazynem oraz zarządzaniem usługami firm spedycyjnych, jednocześnie przygotowuje młodzież do startu na rynku pracy. Ta forma nauki rozszerza horyzonty, podnosi możliwości kształcenia, zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce.

Absolwent technikum w tym zawodzie może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Przeciętna wysokość zarobków (na podst. danych z portalu InfoPraca): magazynier 2500 - 3500 zł brutto, asystent działu zakupów 2000 - 3000 zł brutto, specjalista działu zakupów 3500 - 4500 zł brutto, spedytor 3000 - 5000 zł brutto, specjalista ds. sprzedaży rozwiązań logistycznych - między 3500 - 5000 zł brutto + prowizja, kierownik magazynu - 6000 - 8000 zł brutto, kierownik spedycji - 8000 - 12.000 zł brutto, kierownik ds. dostaw - 8000 - 15.000 zł brutto, kierownik oddziału - 8.000 - 12.000 zł brutto, kierownik logistyki 10.000 - 15.000 zł brutto.

W ramach praktyk zawodowych nasza szkoła współpracuje m.in. z następującymi przedsiębiorstwami logistycznymi: "POLCUPS" Czeladź, "ID-Logistics" Będzin, "Duet" Czeladź, "Praktiker" Czeladź, "DACHSER" Sosnowiec, "DAASS" Będzin, "Sewera Polska Chemia" Sosnowiec. Uczniowie mieli także możliwość odbycia praktyk w Niemczech, m.in. w firmach takich jak: fabryka koncernu Volkswagen AG w Dreźnie, Deutsche Post DHL, Market Hall Poco.


Technik spedytor

WYBIERAJĄC KIERUNEK TECHNIK LOGISTYK MOŻESZ KSZTAŁCIĆ SIĘ RÓWNOLEGLE NA KIERUNKU LOGISTYKA WOJSKOWA - POLECAMY!

Rozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy wymiennie nazywani specjalistami do spraw eksportu cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Na czym polega praca osoby zatrudnionej w charakterze spedytora? W jakich warunkach pracuje? Ile zarabia specjalista ds. eksportu?

Najprościej ujmując spedytor to pracownik branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.

W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak: pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłki, odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy, itd. Osoba zajmująca się tylko ww. czynnościami określana jest mianem spedytora "czystego".

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towaru. Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, itd. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa, jak i dodatkowa, określany jest mianem spedytora mieszanego.

Swoje obowiązki spedytor może wykonywać tylko na terenie kraju (spedytor krajowy), jak i poza jego granicami (spedytor międzynarodowy). W przypadku spedycji międzynarodowej zakres obowiązków spedytora jest nieco szerszy i obejmuje on dodatkowo załatwienie formalności celnych.

Spedytorzy zatrudniani są na pełen etat. Standardowo pracują 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. Jednak nieustannie muszą być "pod telefonem", albowiem to właśnie od nich zależy sukces procesu spedycyjnego. Mogą więc być zmuszeni do przerwania urlopu, skrócenia weekendu, aby wykonywać powierzone im obowiązki.

Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasami magazyn, gdzie za pomocą zdobyczy techniki, takich jak: telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami i śledzi transport danej przesyłki.

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, etc.

Zarobki spedytora. Początkujący spedytor krajowy może liczyć na zarobki w wysokości 2000 złotych netto. Im większe doświadczenie i dłuższy staż pracy tym zarobki ulegają znacznemu zwiększeniu i mogą wynieść nawet 3500 tysięcy złotych. Na znacznie wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w charakterze spedytora międzynarodowego. Osoba na danym stanowisku może liczyć na pensję w wysokości około 6 tysięcy złotych netto.


Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa to bardzo ciekawy i prestiżowy kierunek kształcenia. Praca hotelarza to przede wszystkim: obsługa gości hotelowych w recepcji, organizacja imprez dodatkowych (np. konferencje), obsługa konsumenta w restauracji hotelowej, dbanie o utrzymanie czystości i porządku w hotelu, praca w dziale marketingu, rozliczanie pobytu klienta, obsługa gościa VIP.

Zawód ten kształtuje następujące umiejętności:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych,
 • wysokiej kultury obsługi klienta,
 • porozumiewania się w języku obcym zawodowym,
 • wypełniania dokumentacji hotelowej,
 • realizowania usług zgodnie z zamówieniem klienta.

Czasy, w których praktykantów wykorzystywano tylko do prac porządkowych już dawno minęły. Szkoła stawia na sprawdzone hotele wysokiej klasy, w których to opiekunowie praktyk starają się jak najwięcej pokazać i nauczyć.  Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w najbliżej okolicy, jak i za granicą. Współpracujemy m. in. z następującymi hotelami: "Gołębiewski" w Wiśle, "Belweder" w Ustroniu, "Angelo" w Katowicach, "Diament" w Katowicach, "Monopol" w Katowicach, "Szafran" w Czeladzi, "Rycerski" w Czeladzi, "Copernicus" czy "Sheraton" w Krakowie.

Gimnazjalisto! Jesteś jeszcze niezdecydowany? Jeśli chcesz przekonać się, na czym polega praca hotelarza, poznać specyfikę obsługi klienta w hotelu, podróżować, poznawać ciekawe zakątki naszego kraju, doskonalić umiejętności językowe podczas praktyk zawodowych za granicą, a przy tym wszystkim doskonale się bawić - zapraszamy na Grodziecką!
Pamiętaj! Hotelarstwo to nie tylko praca w hotelu czy też innym obiekcie noclegowym. Ukończenie szkoły o tym kierunku gwarantuje możliwość zatrudnienia w biurach podróży, informacji turystycznej, na lotniskach, w obiektach kulturalnych, w restauracjach, ale również szeroko rozumianych usługach bankowych, ubezpieczeniowych i pocztowych. Zostań kowalem swojego losu! Przyjdź do nas.

technik hotelarstwa 2020


Technik reklamy

Jesteś kreatywny, masz fantastyczne pomysły, Twoje życie jest pełne pasji? Jesteś spostrzegawczy i szybko reagujesz na zachodzące zmiany, znasz i korzystasz z nowoczesnych technologii, pragniesz rozwijać swoje talenty - postaw na reklamę!

Czy zastanawiałeś się: na czym polega fenomen Facebook-a, dlaczego filmy przerywane są reklamami, czym tak naprawdę kierujesz się kupując nowy model telefonu, po co płacisz dwa razy tyle za koszulkę ze znanym logo, dlaczego celebryci kochają Photoshopa?

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód, łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. To wszystko sprawia, że masz możliwość pozyskania ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Technik reklamy znajdzie pracę w:

 • pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • działach reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń,
 • działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
 • studiach graficznych,
 • mediach (radio, prasa, telewizja).

Będziesz m. in. zajmował się:

 • pozyskiwaniem klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
 • określaniem celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczaniem sposobów ich realizacji,
 • gromadzeniem informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,
 • tworzeniem przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,
 • publikowaniem przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych,
 • zlecaniem i wykorzystywaniem wyników badań o charakterze reklamowym,
 • organizowaniem działań promocyjnych przedsiębiorstwa,
 • organizacją działalności wystawienniczej.

Stanowiska pracy, które będziesz mógł zajmować to m. in.:

 • specjalista do spraw marketingu,
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • administrator produkcji filmowej,
 • handlowiec,
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • autor tekstów i sloganów,
 • przedstawiciel handlowy,
 • projektant grafiki,
 • pracownik działu planowania publikacji,
 • pracownik działu badań rynkowych,
 • pracownik zespołu ds. obsługi zlecenia.

Po skończeniu szkoły możesz podjąć studia na wyższych uczelniach na kierunkach: marketing i reklama, grafika komputerowa, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Możesz odbyć praktykę zawodową lub być zatrudnionym w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych (np. IKEA), biurach ogłoszeń i działach promocji (np. urzędy miasta, ośrodki kultury), środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

Kwalifikacje w ramach zawodu:

 1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego,
 2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
 • AU.54. K1 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
 • AU.55. K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W naszym Technikum Nr 1 uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu najnowszego pakietu Adobe CC w tym:

 • Photoshop CC,
 • Ilustrator CC,
 • InDesign CC,
 • Dreamweaver CC,
 • After Effects CC,
 • Animate CC,

i inne oraz

 • pakiet CorelDraw GraphicSuite.

technik grafiki 2020


Technik programista - NOWOŚĆ

Opis zawodu

Zawód programisty to aktualnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku usług IT. Możesz pracować indywidualnie lub w grupie programistów zdobywając doświadczenie oraz kolejne szczeble kariery.

Wybierając ten kierunek zdobędziesz podstawy teoretyczne oraz nauczysz się praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności "pisząc" m. in. w językach: Python, C++, JavaScript, PHP, czy też w ramach kwalifikacji w zawodzie tworząc bazy danych SQL oraz strony w oparciu o HTML5 i CSS.

Symbol cyfrowy zawodu: 351406

Kwalifikacja wyodrębnione w zawodzie:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

programista 2021LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie


Klasa o profilu ogólnym

Ósmoklasisto!

Profil ogólny przeznaczony jest dla osób, które nie mają, w chwili wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, sprecyzowanych planów dotyczących ich przyszłej edukacji. Uczeń klasy o tym profilu uczy się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, co daje mu możliwość wielokierunkowego rozwijania zainteresowań. W zakresie rozszerzonym realizowane będą matematyka i język polski, czyli przedmioty obowiązkowe na egzaminie maturalnym.

profil ogolny 2020

dietetyk 2021

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.