foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu

13 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół nr 1 w Czeladzi odbyła się debata uczniowska, której teza brzmiała "Stan wojenny powinien być uznany za zbrodnię przeciw narodowi polskiemu". Wzięła w niej udział młodzież Zespołu Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z Będzina.
Debatę otworzyła dyrektor Aneta Zawada, która powitała licznie przybyłych gości ze świata polityki i edukacji, a wśród nich: Ewę Junczyk – Ziomecką – minister w Kancelarii Prezydenta RP podsekretarza stanu do spraw społecznych, Bożenę Opiołę – dyrektora Biura Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP, posłów: Waldemara Andzela, Grzegorza Dolniaka, Ewę Malik, senatora Zbigniewa Szaleńca, starostę Powiatu Będzińskiego Adama Lazara, wicestarostę Powiatu Będzińskiego Mariusza Kozłowskiego, naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Krystynę Antosik, przewodniczącego Rady Powiatu Emila Bystrowskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Powiatu Annę Hetmańczyk, zastępcę burmistrza Czeladzi Annę Ślagórską oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Jednak szczególnie gorąco powitano młodzież, dla której ta debata miała być lekcją historii.
Legendarny przywódca "Solidarności", prezydent Lech Wałęsa skierował do uczniów list, w którym podkreślił znaczenie dorobku swojego pokolenia oraz wyzwania, które stoją przed młodymi ludźmi w dobie globalizacji.
Debata miała bardzo emocjonujący przebieg. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi: Emilia Darmofał, Angelika Kurant, Łukasz Taborski i Mariusz Czerwiński starali się udowodnić tezę, że stan wojenny powinien być uznany za zbrodnię przeciw narodowi polskiemu. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika miała za zadanie tę tezę obalić. Uczestnicy wykazali znakomitą znajomość zagadnienia, przygotowali argumenty w oparciu o przepisy prawa i osobiste losy bohaterów tamtych wydarzeń. Publiczność żywo reagowała na przebieg dyskusji. Zaproszeni goście, którzy mieli za zadanie ocenić wystąpienia uczestników debaty, uznali ją za nierozstrzygniętą, podkreślając wysokie umiejętności młodzieży. Ocenę stanu wojennego pozostawiono historykom.
Na zakończenie pani minister Ewa Junczyk – Ziomecka i pani dyrektor Bożena Opioła opowiedziały o własnych przeżyciach dotyczących stanu wojennego i losach opozycji w tym czasie. Pani minister serdecznie podziękowała Małgorzacie Hat, uczącej wiedzy o społeczeństwie, za przygotowanie debaty i propagowanie wiedzy o historii najnowszej wśród młodzieży.
Pani Małgorzata Hat i jej uczniowie byli bohaterami dnia. Należy podkreślić wielkie osobiste zaangażowanie pani profesor, która nawiązała kontakt z Kancelarią Prezydenta RP i prezydentem Lechem Wałęsą. Sprawiła, że zwykła uczniowska debata stała się lokalnym wydarzeniem.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.