foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY PROGRAMU METROEDUKACJA

2 marca 2007 uczniowie klasy IV Technikum nr 1, kształcący się w zawodzie technik handlowiec, przystąpili do egzaminu certyfikacyjnego po zrealizowaniu programu METROedukacji.
Egzamin obejmował część teoretyczną (rozwiązanie testu) oraz część praktyczną, której celem było zaprezentowanie przez uczniów wiedzy na temat funkcjonowania placówek wielkopowierzchniowych. Ta część egzaminu została przeprowadzona w sklepie Praktiker w Czeladzi, bowiem to właśnie tam młodzież odbywała praktyki zawodowe i uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych.
Uczestnictwo w programie pozwoliło zdobyć wiedzę i umiejętności uczniów zgodne ze standardami edukacyjnymi Unii Europejskiej oraz oczekiwaniami pracodawców.

Metroedukacja1    Metroedukacja2
Metroedukacja3      

PROGRAM METROEDUKACJA

W dniu 07 listopada 2006r. w Zespole Szkół nr 1 w Czeladzi odbyło się spotkanie uczniów klasy III i IV technikum z Panem Grzegorzem Robakiem koordynatorem programu METROEdukacja. W trakcie spotkania przedstawiciel firmy METRO AG przedstawił uczniom możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie kształcenia. Dla najlepszych absolwentów programu METROEdukacja uruchomiony został program METROStudent, który pozwala na podjęcie dziennych studiów licencjackich w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na kierunku zarządzanie i marketing (specjalizacja: handel i marketing). Metro Group pokrywa koszty czesnego i akademika. Studenci mają także możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez koncern.
Studenci objęci programem METROStudent mają w programie nauczania m. in. 2 języki obce, w wymiarze 8 godzin tygodniowo, 5 innowacyjnych przedmiotów specjalizacyjnych oraz praktyki zawodowe w placówkach grupy Metro.
W ubiegłym roku szkolnym program METROEdukacja zakończony egzaminem certyfikacyjnym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, ukończyli pierwsi absolwenci.
W tym roku szkolnym do egzaminu przystąpi 22 uczniów Technikum. Dzięki programowi uczniowie lepiej poznają charakter przyszłej pracy, która wymagać od nich będzie odpowiedzialności i doskonałego przygotowania zawodowego. Młodzież zdaje sobie sprawę jak przyszłościową branżą jest handel. Jest to taki dział gospodarki, gdzie pracownik może realizować ścieżkę awansu zawodowego, od podstawowego stanowiska do pozycji kierownika.

Program Metroedukacja został wyróżniony jako przykład dobrej praktyki w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005", opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Metroedukacja4    Metroedukacja5
Metroedukacja6      

PROGRAM METROEDUKACJA

W dniu 25 kwietnia 2006r. w Zespole Szkół nr 1 w Czeladzi odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających ukończenie innowacji programowej METROedukacja uczennicom klasy IV Technikum kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Bożena Respondek Starosta Powiatu Będzińskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Anna Sierpińska - Mucha, Starszy wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty Pani Małgorzata Błach, przedstawiciel Sklepu Praktiker w Czeladzi pani Izabela Czarnecka.
Gośćmi honorowymi byli: Dyrektor Działu Międzynarodowego Rozwoju Kadr Metro AG Pan Jean Pierre Schneuwly w Düsseldorfie oraz Pan Grzegorz Robak Koordynator Programu METROedukacja.
W ramach programu METROedukacja uczniowie poznali: funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych, podstawy marketingu, zasady obsługi klienta, techniki sprzedaży towarów, sztukę korespondencji handlowej oraz nabyli umiejętność obsługi komputera. Certyfikaty, które otrzymali uczniowie potwierdzają ich dobre przygotowanie do pracy w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.
Dyplomami uhonorowano także dyrekcję szkoły oraz nauczycieli realizujących innowację programową: Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Cecylię Stach, z - cę Dyrektora Ewę Leszczyńską - Polak, nauczycieli przedmiotów zawodowych Ewę Wywiał, Lidię Niemczyk, Elżbietę Wydrzyńską, Wojciecha Gawrona. W trakcie imprezy padło wiele ciepłych słów pod adresem uczniów i nauczycieli zaangażowanych w realizację programu ze strony władz Starostwa Powiatowego oraz twórców programu, którzy wiążą nadzieję na dalszą owocną współpracę z naszą szkołą. W latach następnych program METROedukacja będzie realizowany w klasach młodszych.
PROGRAM METROEDUKACJA

W roku szkolnym 2003/04 Zespół Szkół nr 1 przystąpił do programu Metro edukacja.
Program traktowany jest jako innowacja programowa realizowany przez koncern Metro AG, w skład którego wchodzą firmy:
- Real,
- Makro,
- Praktiker,
- MediaMarkt.
Celem projektu jest pomoc wybranym średnim szkołom handlowym w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb współczesnego rynku pracy a szczególnie dużych obiektów handlowych.
Zgodnie z założeniem projektu:
- wiedza opanowywana przez uczniów jest zbliżona do oczekiwań potencjalnych pracodawców,
- wiedza uczniów jest zbliżona do standardów edukacyjnych Unii Europejskiej.
Programem objęto w tym roku szkolnym klasę II Technikum Handlowego.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.