Ułatwienia dostępu

Szanowni Absolwenci!

Egzaminy maturalne w dniach 7, 8 i 9 maja rozpoczynają się o godzinie 9:00. Konieczne jest przybycie na godzinę przed egzaminem. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i długopis z czarnym tuszem oraz wymagane na dany egzamin przybory.

Kliknij, aby pobrać informator dot. przyborów na maturę (PDF).