Ułatwienia dostępu

4 września 2023 roku w naszej szkole odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024. W imieniu gospodarza uroczystości - Starosty Będzińskiego pana Sebastiana Szaleńca - akademię rozpoczęła Dyrektor ZSOiT w Czeladzi pani Agnieszka Rutkowska, witając przybyłych Gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Poseł na Sejm RP: pan Rafał Adamczyk;
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej: pani Beata Małecka-Libera;
 • Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego: pan Jan Powałka;
 • Wicestarosta Będziński: pan Dariusz Waluszczyk;
 • Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego: pan Adam Szydłowski;
 • Radne i Radni Powiatu Będzińskiego;
 • Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – pani Aldona Kopczyńska;
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie: ppłk mgr inż. Wojciech Bakalarz;
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie mł. insp. Paweł Fryc;
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie mł. bryg. Szymon Gwóźdź;
 • Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Będzinie, dziekan dekanatu będzińskiego – ks. kan. Andrzej Stępień;
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szkół i placówek oświatowych Powiatu Będzińskiego;
 • Pracodawcy współpracujący ze szkołą;
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych.

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Będzińskiego Pan Sebastian Szaleniec, który wygłosił krótkie przemówienie, podkreślając w nim znaczny rozwój szkół powiatowych za sprawą kolejnych inwestycji poczynionych przez Starostwo. Głos zabrali także: Poseł na Sejm RP pan Rafał Adamczyk oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej pani Beata Małecka-Libera. Podczas uroczystości 12-stu nauczycielom naszego Powiatu wręczone zostały akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.Starosta Będziński wręczył powierzenia stanowisk dyrektorom: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie pani Ilonie Słomczyńskiej oraz Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie panu Piotrowi Bereziukowi. Część artystyczną wypełniły muzyczne występy: uczennicy klasy I G Amelii Piwowarczyk oraz zespołu Blue Belfers. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom.