foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu

logo aspe

FE POWER poziom pl 1 rgb

 
  1. W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ogólnokształcych i Technicznych w Czeladzi realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Spłecznego "Asystent Ucznia  ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi".
  2. Grantobiorcą projektu jest Powiat Będziński. Kwota grantu przyznanego naszej szkole wyniosła 67 705,00 zł.
  3. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.
  4. W ramach projektu zatrudniono dwie asystentki ASPE, które przez 10 miesięcy współpracowały z dwójką uczniów naszej szkoły.
  5. W szkoleniach dotyczących projektu wzięło udział 23 nauczycieli naszej szkoły.
  6. Zadania ASPE polegały na:
  • pracy z uczniem nad nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych;
  • zachęcaniu ucznia do wzbogacania zasobu wiedzy ogólnej, wykorzystywania różnych źródeł wiedzy poprzez wskazywanie sposobu pozyskiwania informacji, wiedzy;
  • pomocy w wyjaśnianiu norm i zasad społecznych, uczeniu lepszego ich rozumienia, modelowaniu właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych;
  • kształtowaniu refleksyjności, myślenia problemowego i perspektywicznego np. przez konstruowanie racjonalnych planów życiowych i krótkoterminowych, adekwatnych do możliwości i warunków życiowych ucznia.

Zadania ASPE zostały w pełni zrealizowane i przyniosły oczekiwane efekty.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.