foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu

"Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi" - II TURA

Projekt, realizowany przez Powiat Będziński, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas trzecich Technikum nr 1 im. M. Skłodowskiej–Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Są to osoby kształcące się w zawodach technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik hotelarstwa.

W wyniku rekrutacji, przeprowadzonej na podstawie wypełnionych przez uczniów kart zgłoszeń udziału w projekcie oraz deklaracji uczestnictwa, do II tury wybrano 72 uczniów (31 chłopców i 14 dziewcząt). Druga tura projektu objęła uczniów pięciu klas trzecich, kontynuujących naukę po szkole gimna- zjalnej, jak również po szkole podstawowej.

Pierwszym etapem udziału w projekcie były zajęcia z doradztwa zawodowego, które odbywały się w systemie indywidualnym i grupowym.

W ramach spotkań młodzież poznała aktualne oferty rynkowe, dotyczące pracy i zatrudnienia. Uczestnicy dowiedzieli się, jak poprawnie napisać CV i list motywacyjny do pracodawcy oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ważną rzeczą dla nich było przygotowanie własnego portfolio zawodowego i poznanie siebie w kontekście planowania życia zawodowego dla uzyskania pełni sukcesu. Pomógł im w tym kwestionariusz preferencji zawodowych, który był dokładnie omówiony z doradcą zawodowym.

Spotkania pomogły młodzieży zwiększyć własną motywację do działania i umocnić wiarę we wła- sne siły i umiejętności.

doradztwo 1  doradztwo 2 
doradztwo 3 

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.