foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu

Powyższy kurs został zorganizowany w ramach projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego (nr dofinansowania: WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002).

Kurs był przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk.

W ramach zajęć kursanci wzięli udział w spotkaniach, w ramach których m.in. tworzyli przykładowe raporty budżetowe czy analizowali procesy logistyczne pod względem ekonomicznym.  Realizatorem zajęć było Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. INNOVASPAL.

Kurs został zakończony egzaminem wewnętrznym oraz uzyskaniem przez kursantów stosownych certyfikatów.

 

kurs excel 1  kurs excel 2 
kurs excel 3   

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.