Ułatwienia dostępu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

I semestr

II semestr

04.09.2023 – 08.12.2023 - klasy programowo najwyższe;

04.09.2023 - 12.01.2024 - klasy pozostałe

11.12. 2023 – 26.04.2024 – klasy programowo najwyższe

15.01.2024 – 21.06.2024 - klasy pozostałe

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023

Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2024

Rekolekcje Wielkopostne

Luty/Marzec 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04.2024

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

26.04.2023

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024

Deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja FORMUŁA 2017

Deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja FORMUŁA 2019

SESJA ZIMA 2024 – do 15 września 2023 r.

SESJA LATO 2024 - do 7 lutego 2024 r.*

*W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy

nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 Zima – do 4 kwietnia 2024 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie FORMUŁA 2019

Pozostałe informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

SESJA ZIMA 2024

KL. V EA TECHNIK LOGISTYK (SPL 04)

- część pisemna – 10-15.01.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 9.01.2024

 

KL. V EB TECHNIK LOGISTYK (SPL 04)

- część pisemna – 10 – 15.01.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 9.01.2024

 

KL. V PH TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (PGF 05)

- część pisemna - 10 – 14.01.2023 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole dwa miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 9-21.01.2023 (termin ustalany 2 miesiące przed egzaminem na podstawie harmonogramu CKE)

 

KL. V PH TECHNIK HOTELARSTWA (HGT 06)

- część pisemna - 10 – 14.01.2023 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole dwa miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 9.01.2024

 

WYNIKI – 27 marca 2024 r.

 

SESJA LATO 2024

KL. III A TECHNIK LOGISTYK (SPL 01)

- część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 3.06.2024

 

KL. III B TECHNIK LOGISTYK (SPL 01)

- część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 3.06.2024

 

KL. III P TECHNIK PROGRAMISTA (INF.03)

- część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 3-19.06.2024 ( (termin ustalany 2 miesiące przed egzaminem na podstawie harmonogramu CKE)

 

KL. III GH TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII

CYFROWEJ (PGF 04)

- część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 3-19.06.2024 ( (termin ustalany 2 miesiące przed egzaminem na podstawie harmonogramu CKE)

 

KL. III GH TECHNIK HOTELARSTWA (HGT 03)

- część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);

- część praktyczna – 3.06.2024

 

WYNIKI – 30 sierpnia 2024 r.

Deklaracje do egzaminu maturalnego

Deklaracje wstępne - do 02.10.2023.

Deklaracje ostateczne - do 7.02.2024.

Egzamin maturalny.

Pozostałe informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

07.05. - 24.05.2024 r.

zgodnie z harmonogramem CKE od 7 do 24 maja 2024 roku w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00.

Matury ustne odbędą się od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9.07.2024 roku o g. 8:30.

Praktyki zawodowe

klasa IV L – 6.11-2.12.2023

klasa III B – 26.02-23.03.2024

klasa III GH – 26.02-23.03.2024

klasa III P – 3.04-30.04.2024

klasa III A – 3.04-30.04.2024

klasa IV G – 6.05-31.05.2024

klasa IV LH – 6.05-31.05.2024

Dni wolne - ustawowo

01.11.2023 r.

01.01.2024 r.

01.05.2024 r.

03.05.2024 r.

30.05.2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2024 – po odpracowaniu

09.12.2023

31.05.2024 - po odpracowaniu 16.03.2024;

egz. maturalne: 7,8,9.05.2024;

egz. zawodowe: 9.01.2024, 3.06.2024, 6.06.2024

Konferencje klasyfikacyjne

11.12.2023 – klasyfikacja klas V

15.01.2024 – klasyfikacja klas I-IV

22.04.2024 – klasyfikacja klas V

17.06.2024 – klasyfikacja klas I-IV

Zebrania z rodzicami / konsultacje dla rodziców

01.09.2023 godz. 16.30 – klasy I-wsze;

11.09.2023 godz.17.00 – klasy II-V;

30.10.2023 godz.17.00 – zebrania klas I-IV; konsultacje – klasy V - 16:45 – 18:00;

27.11.2023 godz. 17.00 – klasy V;

18.12.2023 godz. 17.00 – klasy I-IV;

18.03.2024 godz. 17.00 – klasy I-IV;

8.04.2024 godz. 17:00 – klasy V;

3.06.2024 godz. 17:00 – klasy I-IV.

WYSTAWIANIE OCEN:

I semestr: oceny proponowane klasy programowo najwyższe – do 24.11.2023; ostateczne – 08.12.2023;

oceny proponowane klasy pozostałe – do 15.12.2023; ostateczne – 12.01.2024.

 

II semestr: oceny proponowane klasy programowo najwyższe - do 27.03.2024; ostateczne – 19.04.2024;

oceny proponowane klasy pozostałe – do 29.05.2024; ostateczne – 13.06.2024.