Ułatwienia dostępu

ue fundusz europejski

 1. Regulamin staży zawodowych.
 2. Regulamin projektu.
 3. Regulamin rekrutacji uczestników.
 4. Opis projektu i kursy.
 5. Załączniki:
  1. karta zgłoszenia udziału w projekcie "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi" o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002,
  2. deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi”,
  3. oświadczenie uczestnika projektu,
  4. ankieta rekrutacyjna.
 6. Dokumentacja fotograficzna projektu:
  1. opis projektu i kursy,
  2. sprzęt,
  3. doradztwo,
  4. materiały biurowe.
 7. Staże:
  1. staż zawodowy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa,
  2. staż zawodowy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk,
  3. staż zawodowy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki.
 8. Kursy zawodowe:
  1. kurs prawa jazdy,
  2. kurs baristy,
  3. kurs język angielski w biznesie,
  4. kurs zarządzanie HR,
  5. kurs projektowanie Phostoshop,
  6. kurs projektowania stron WWW,
  7. kurs kierowcy wózka widłowego,
  8. kurs excel'a w logistyce.