Ułatwienia dostępu

STOWARZYSZENIE CZELADZKA INNOWACYJNA SZKOŁA zostało zarejestrowane 4 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności na rzecz młodzieży ZSOiT w Czeladzi. Stowarzyszenie ma za zadanie inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 • organizowanie warsztatów naukowych, wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych,
 • organizowanie imprez promujących edukację, sport i rekreację,
 • organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej,
 • wspieranie bieżącego funkcjonowania placówki szkolnej,
 • zapewnienie brakujących pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenia technicznego placówki szkolnej,
 • poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.

Jako Stowarzyszenie szczególnie chcemy wspierać młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Technicznych w Czeladzi w ich nowych zadaniach, wyzwaniach, mających wpływ na ich przyszłe życie.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 • Dominik Gondorek - Prezes Zarządu
 • Robert Jackiewicz - Wiceprezes Zarządu

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

 • Stowarzyszenie Czeladzka Innowacyjna Szkoła
 • ul. Grodziecka 29 41-250 Czeladź
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • KRS: 0000707060 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy
 • REGON: 180699664
 • NIP: 6252463406
 • Bank: mBank S.A. nr konta: 41 1140 2004 0000 3102 8273 5952

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni i wspierający.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację jednego członka Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.