Ułatwienia dostępu

  1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Czeladzka Innowacyjna Szkoła działającego przy ZSOiT w Czeladzi za 2018 rok.
  2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE - 2018 r. (wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości).