Ułatwienia dostępu

Filtry

dzien weterena 28052023Na czeladzkim rynku, 28 maja 2023 r., świętowaliśmy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Podczas obchodów, grupa kadetów z naszej szkoły otrzymała nagrody za zdobycie II miejsca w rywalizacji klas mundurowych w ramach obchodów Dnia Weterana. Zawody odbyły się w środę, 24 maja. Miło nam oznajmić, że pamiątkowy medal, z rąk szefa WCR Będzin ppłk. Wojciecha Bakałarza, otrzymała pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Z kolei wśród wyróżnionych kadetów znalazła się Aleksandra Drążkiewicz, uczennica grupy mundurowej z klasy III LH.

Po części oficjalnej młodzież klas mundurowych zaprezentowała swoje pokazy musztry. Nagrodzonym za udział w zawodach; grupie, prezentującej musztrę pod dow. Aleksandry Drążkiewicz oraz naszemu szkolnemu wojskowemu  sierżantowi Bogdanowi Stanikowi, gratulujemy i bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie.

wszop 23052023We wtorek, 23 maja, grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunami, wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych, przygotowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Zajęcia, przeprowadzone przez pana mgr Mirosława Będkowskiego i dra Arkadiusza P. Szajnę, w Laboratorium Kryminalistyki dotyczyły pobierania śladów daktyloskopijnych, ich zabezpieczania i rozpoznawania. Poza świetną zabawą była to też interesująca lekcja, za którą serdecznie dziękujemy Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP