Ułatwienia dostępu

W dniu dzisiejszym (10.01.2024 r.) młodzież kształcąca w zawodzie technik reklamy - klasa IIhr wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Akademię Śląska - Uczelnia | Techniczna | Artystyczna | Medyczna z Katowic. W ramach zajęć uczniowie poznali dwie techniki druku: sitodruk i linoryt. Podczas warsztatów mogli na własnych koszulkach wykonać grafiki metodą sitodruku oraz własne kompozycje metodą druku wypukłego - linorytu.

Nadmienić należy, że Akademia Śląską (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) to jedna z wielu uczelni wyższych z którymi współpracuje ZSOiT w Czeladzi.