Ułatwienia dostępu

Zapytanie ofertowe nr 1/2024. Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe nr 1/2024,
  2. formularz ofertowy - załącznik nr 1,
  3. wzór umowy - załącznik nr 2.